Center šolskih in obšolskih dejavnosti

Practic d.o.o.

Mastra d.o.o.

Etažni lastniki stanovanj, stopnišča,...

Litostroj Ravne d.o.o.

Valina upravljanje d.o.o.

SZ Vrhnoka d.o.o.

SPL d.o.o.

Stanovanjski slad RS

M.I.S d.o.o.

Donf d.o.o.